Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommunen väljer att ingå förlikning

En kommun i Västsverige som DO tidigare har stämt för bristande tillgänglighet i skolan väljer nu att erkänna diskrimineringen och betala den diskrimineringsersättning som DO har begärt. Parterna har därför ingått en förlikning som tingsrätten också har stadfäst genom dom.

De händelser som ligger till grund för DO:s bedömning rör en elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som sedan flera år tillbaka hade ett dokumenterat behov av omfattande tillgänglighetsåtgärder i form av särskilt stöd enligt skollagen. Hösten 2017 valde dock kommunen att drastiskt reducera elevens stöd, vilket DO bedömde hade skett utan att det fanns något som tydde på att elevens behov hade minskat. DO ansåg därför att kommunen, under en viss period, inte vidtog sådana åtgärder för tillgänglighet som hade varit skäliga för att eleven skulle kunna ta del av undervisningen på samma villkor som andra elever.

Kommunen medger nu att det har varit fråga om diskriminering i form av bristande tillgänglighet och betalar därför 90 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

– Det är glädjande att kommunen väljer att ta det här steget, säger Björn Olof Bräutigam, jurist på DO:s processenhet. Det har varit en långdragen process och det är viktigt att eleven äntligen får upprättelse.

Ärendenummer: PRO 2020/1

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 september 2022