Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

E-handelsbolag betalar ersättning till kvinna för missgynnande enligt föräldraledighetslagen

Ett E-handelsbolag i Göteborgsområdet har genom en överenskommelse med DO valt att betala ersättning till en kvinna som tidigare arbetat hos företaget för missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

Kvinnan arbetade inom e-handelsbolagets kundservice. Hennes anställning styrdes av ett avtal som innebar att kvinnan anställdes veckovis när det fanns behov av hennes tjänster och hon hade möjlighet att arbeta. Hon utförde sitt arbete hemifrån.

När kvinnan i mars i år meddelade att hon inte kunde arbeta i den utsträckning som bolaget ville på grund av planerad föräldraledighet avslutade bolaget ensidigt parternas avtal. Detta innebar att kvinnan inte hade möjlighet att fortsätta att arbeta enligt parternas avtal och fick lämna tillbaka sin arbetsutrustning.

DO har efter utredning gjort bedömningen att kvinnan genom företagets agerande har blivit missgynnad på ett sätt som har samband med föräldraledigheten. E-handelsbolaget har nu valt att betala den ersättning till kvinnan som DO begär, och ärendet avslutas därmed.

DO 2022/67

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 juli 2022