Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Seniorboendes köregler diskriminerade äldre

En stiftelse som bedriver ett seniorboende har diskriminerat en man genom att ge yngre sökande företräde vid uthyrning av lägenheter. Det framgår i ett beslut som DO har fattat.

Mannen och hans fru har sedan många år planerat sitt äldreboende genom att ställa sig i kö till den aktuella stiftelsens hyreslägenheter. De har sökt ett flertal lägenheter men inte erbjudits någon av dem.

Stiftelsen har som ändamål att bedriva aktiva och hälsobefrämjande äldreboenden och hyr ut närmare 500 lägenheter för personer som har fyllt 55 år. De boende har möjlighet att delta i olika aktiviteter. Stiftelsen har uppgett att de måste ha hyresgäster i olika åldrar för att kunna fortsätta som ett aktivt boende.

Hösten 2019 införde de nya köregler som innebär att de kombinerar kötid och åldersgrupp för att fördela sina lägenheter. En sökande som tillhör åldersgruppen 55–69 ges företräde till den utannonserade lägenheten framför sökande som tillhör åldersgrupperna 70–74 eller 75–79. Det gäller oberoende av den enskilde sökandens kötid. Prioriteringen görs mot bakgrund av åldersfördelningen i det aktuella boendet.

Stiftelsen har uppgett att syftet med prioriteringsregeln är att skapa en jämn åldersfördelning och säkerställa att det finns en tillräckligt stor andel hyresgäster som kan bidra aktivt i de aktiviteter som anordnas. Medverkan i aktiviteterna syftar i sin tur till att främja hyresgästernas hälsa.

– Stiftelsen har inte tagit hänsyn till att det kan finnas stora individuella variationer i människors fysiska förmågor eller andra relevanta förmågor. Åldersprioriteringen kan också motverka de äldstas tillgång till bostäder, vilket drabbar de personer som typiskt sett har störst behov av boende anpassat för äldre, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

Om det finns ett berättigat syfte så kan en särbehandling som har att göra med ålder undantas från förbudet mot diskriminering. DO bedömer dock att undantaget inte har varit tillämpligt i den aktuella situationen. DO har därför bedömt att stiftelsens åldersprioritering inte är förenlig med diskrimineringslagen och att stiftelsen därmed har diskriminerat mannen. Med denna bedömning avslutar DO ärendet.

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 juli 2022