Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO stämmer e-handelsbolag som missgynnat kvinna i samband med föräldraledighet

DO framställer ett skadeståndskrav mot ett e-handelsbolag för missgynnande enligt föräldraledighetslagen. DO:s bedömning är att det var ett missgynnande när bolaget avslutade en kvinnlig medarbetares avtal för upprepade visstidsanställningar, och att det finns ett samband med kvinnans föräldraledighet.

Kvinnan arbetade med kundservice på ett e-handelsbolag och hade ett anställningsavtal för upprepade visstidsanställningar. Anställningsavtalet innebar att kvinnan blev anställd veckovis och att anställningarna styrdes av bolagets behov och kvinnans tillgänglighet. Arbetet utfördes på distans med utrustning som tillhandahölls av arbetsgivaren.

I mars 2022 meddelade kvinnan till arbetsgivaren att hon inte kunde arbeta i den utsträckning som bolaget ville på grund av hennes behov av att vara föräldraledig under våren och sommaren 2022. Några dagar senare blev kvinnan kontaktad av arbetsledaren som då meddelade att hen tyvärr måste avsluta kvinnans kontrakt eftersom bolaget behövde någon som kunde jobba mer än kvinnan kunde göra. Uppsägningen innebar att kvinnan fick återlämna sin arbetsutrustning och att hon måste söka jobbet på nytt om hon vill fortsätta arbeta när föräldraledigheten är slut. Uppsägningen har alltså medfört att kvinnan har gått miste om den möjlighet till fortsatta visstidsanställningar som avtalet innebar i praktiken.

DO anser vidare att det finns ett samband mellan uppsägningen och kvinnans föräldraledighet. När uppsägningen skedde hade kvinnan informerat arbetsgivaren om att anledningen till att hon inte kunde arbeta i den utsträckning som bolaget ville, var att hon behövde vara ledig för att ta hand om sitt barn.

– Själva syftet med föräldraledighetslagen är att skydda arbetstagare från negativa konsekvenser i samband med föräldraledighet och därför är det viktigt att vara tydlig med att det oavsett anställningsform är förbjudet att missgynna en arbetstagare som behöver vara föräldraledig, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

DO kontaktade företaget i mitten av mars som då meddelade att de inte anser att de har missgynnat kvinnan. Det anser dock DO som nu går vidare genom att framställa ett betalningskrav till bolaget om 50 000 kr i skadestånd enligt föräldraledighetslagen. Om bolaget inte betalar beloppet till kvinnan avser DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Ärendenummer DO 2022/607

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 juni 2022