Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolan som bad en kvinnlig elev att ”täcka sig” betalar ersättning

Den skola som bad en kvinnlig elev att ”täcka sig”, eftersom hon enligt skolan bar för utmanande klädsel, har nu valt att ersätta eleven för diskrimineringen

Den kvinnliga eleven blev inkallad till ett möte med två anställda på skolan. Vid mötet ifrågasattes elevens klädsel och hon ombads att täcka sig. Senare på dagen, vid ett andra samtal, förklarade skolpersonalen att det är skolans uppgift att utbilda elever i hur de förväntas klä sig och vilka signaler en viss klädstil kan ge till exempel vid en anställningsintervju. Den kvinnliga eleven fick höra att hon inte behövde klä sig utmanande eller sminka sig för att må bra.

Skolan har förklarat att anledningen till samtalen med den kvinnliga eleven var att personal hade hört manliga elever tala sexistiskt och objektifierande om henne. DO bedömde att skolan har diskriminerat eleven på ett sätt som har samband med kön.

Skolan har betalat begärd diskrimineringsersättning till eleven. Med anledning härav avslutar DO ärendet.

DO 2022/880

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 juni 2022
Till toppen