Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när kvinnlig elev ombads att täcka sig

En kvinnlig elev som blev ombedd att ”täcka sig” eftersom hon enligt skolan bar för utmanande klädsel har diskriminerats av skolan. Det anser DO som nu begär att skolan ska betala diskrimineringsersättning till eleven.

Den kvinnliga eleven blev inkallad till ett möte med två anställda på skolan. Vid mötet ifrågasattes elevens klädsel och hon ombads att täcka sig. Senare på dagen, vid ett andra samtal, förklarade skolpersonalen att det är skolans uppgift att utbilda elever i hur de förväntas klä sig och vilka signaler en viss klädstil kan ge till exempel vid en anställningsintervju. Den kvinnliga eleven fick höra att hon inte behövde klä sig utmanande eller sminka sig för att må bra.

Eleven kände sig till följd av händelsen förnedrad, kränkt och orättvist behandlad. Hon har tappat förtroendet för de vuxna i skolan och känner inte längre samma glädje att gå dit.

Skolan har förklarat att anledningen till samtalen med den kvinnliga eleven var att personal hade hört manliga elever tala sexistiskt och objektifierande om henne.

- DO anser att skolan lade skulden på den kvinnliga eleven för att manliga elever pratade sexistiskt och objektifierande om henne. I samtalen har skolan därmed både ifrågasatt elevens val av stil – och även hennes person, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet.

DO bedömer att skolan har diskriminerat eleven på ett sätt som har samband med kön och begär nu att skolan ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Om skolan motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

DO 2022/880

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 31 maj 2022