Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommunen betalar ersättning till kvinna som nekades fortsatt arbete eftersom hon bär slöja

Den kommun i Nedre Norrland som enligt DO:s utredning har diskriminerat en kvinna genom att neka henne fortsatt arbete eftersom hon bär slöja har nu betalat den diskrimineringsersättning som DO hade begärt.

Kommunen har tidigare i utredningen medgett att kvinnan genom beskedet blivit missgynnad men har menat att händelsen har berott på ett missförstånd.

- Det är bra att kommunen tar sitt ansvar och det är också positivt att de, inte minst på sin egen hemsida, skriver att det också ska genomföra utbildningsinsatser för att förhindra att liknande händelser inträffar igen, säger Vanessa Grapenstedt, jurist på DO:s processenhet.

Till följd av kommunens beslut att betala diskrimineringsersättningen avslutar DO nu ärendet.

DO 2022/765

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 maj 2022
Till toppen