Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när kommun nekade timanställd kvinna som bär slöja fortsatt arbete

Det var diskriminering när en kommun i Nedre Norrland nekade en kvinna fortsatt arbete inom hemtjänsten eftersom hon bär slöja. Den bedömningen gör DO efter att ha utrett händelsen, och begär därför att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

Kvinnan har arbetat som timanställd inom hemtjänsten i kommunen och burit slöja i form av hijab under sina arbetspass då detta följer av hennes religion.
I samband med att kvinnans chef på ett ledningsgruppsmöte tog upp frågan om inköp av slöjor som arbetskläder meddelade verksamhetschefen för äldreomsorgen att det inte var tillåtet för hemtjänstmedarbetare att bära slöja under arbetet. På grund av detta fick kvinnan kort därefter beskedet av sin chef att hon fick välja mellan att inte bära slöja eller så skulle hennes timanställning upphöra.

Under överläggning med DO har verksamhetschefen förklarat att hon av misstag uppfattat att frågan rörde inköp av den typ av slöja som täcker bärarens ansikte (niqab). Kommunen har medgett att kvinnan genom beskedet blivit missgynnad men menar att händelsen berott på ett missförstånd. Kvinnan ska ha fått ett felaktigt besked av sin chef då kommunen egentligen tillåter hemtjänstarbetare att bära hijab under arbetstid. Efter att kommunen blivit uppmärksammad om det inträffade så erbjöds kvinnan att fortsätta sin timanställning.

Av DO:s utredning framgår att anmälaren till följd av beskedet under cirka en månads tid inte fått arbeta några pass inom ramen för sin timanställning i äldreomsorgen. Utöver den missgynnande behandlingen har agerandet även lett till att anmälaren förlorat inkomst.

DO bedömer efter utredning av händelsen att kvinnan utsatts för diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.

– Även om missgynnandet skulle ha sin grund i ett missförstånd så har anmälaren diskriminerats och lidit en kränkning till följd av kommunens agerande. Kommunen har som arbetsgivare ett strikt ansvar att säkerställa att anställda inte utsätts för någon form av diskriminering, säger Vanessa Grapenstedt, jurist på DO:s processenhet.

DO begär nu att kommunen ska betala 70 000 kronor i diskrimineringsersättning samt ersättning för förlorad inkomst till kvinnan. Om kommunen motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

DO 2022/765

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 maj 2022