Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO utreder anmälningar om antagningsregler

DO har inlett tillsyn i flera fall efter att myndigheten tagit emot anmälningar från personer som upplevt sig diskriminerade vid antagningen till bland annat polisutbildningen och militär tjänstgöring på grund av sin funktionsnedsättning.

- Det är allvarligt om det inte har skett någon förbättring trots ändrade antagningsregler, säger Adrian Engman enhetschef på DO:s rättsenhet.

I ett beslut förra året kom DO fram till att det var en överträdelse av diskrimineringsförbudet när Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket automatiskt uteslöt personer som vid ansökan hade angett att de har diagnosen ADHD eller autism från möjligheten att prövas för lämplighet för militär tjänstgöring.

Efter beslutet ändrade Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket sina antagningsregler. Även Polismyndigheten ändrade sina antagningsregler till polisutbildningen med hänvisning till DO:s beslut.

DO har tagit emot flera anmälningar från personer som upplevt sig diskriminerade vid antagningen till bland annat polisutbildningen och militär tjänstgöring på grund av sin funktionsnedsättning även efter de ändrade antagningsreglerna. Anmälningarna rör bland annat diabetes, epilepsi, glutenintolerans, astma, multipel skleros, ADHD och ADD.

DO har mot bakgrund av uppgifterna i anmälningarna inlett flera tillsynsutredningar av Polismyndigheten, Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket. DO utreder om det har skett en individuell bedömning av personernas förmåga att genomföra den sökta utbildningen.

Har du frågor om DO:s arbete är du välkommen att kontakta vår upplysningstjänst. Kontaktuppgifter och öppettider hittar du här.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 maj 2022