Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO inleder tillsyn av myndigheters lönekartläggningsarbete

Nu inleder DO tillsyn av fem statliga myndigheters arbete med lönekartläggning. Tillsynen syftar till att säkerställa att de aktuella myndigheterna känner till och följer gällande lagstiftning.

Sedan 2017 framgår av diskrimineringslagen att en arbetsgivare varje år ska genomföra en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Trots att kravet på en årlig lönekartläggning har funnits i lagen i drygt fem år har det i olika sammanhang framkommit att många arbetsgivare inte följer gällande regelverk. Nu inleder DO en tillsyn mot inledningsvis fem statliga myndigheter för att kontrollera efterlevnaden.

– Det är viktigt att vara tydlig med att det här är den lagstiftning vi har och att det inte är frivilligt att följa lagen. Nu börjar vi med de här fem myndigheterna men min ambition är att vi ska fortsätta och genomföra tillsyn mot fler arbetsgivare, säger DO Lars Arrhenius.

De fem myndigheter som inledningsvis omfattas av DO:s granskning är Försvarets materielverk, Jordbruksverket, Kriminalvården, Försäkringskassan och Trafikverket.

Om en arbetsgivare inte har följt reglerna om lönekartläggning kan DO framställa en begäran till Nämnden mot diskriminering om att förelägga arbetsgivaren att fullgöra sina skyldigheter.

FAKTA

Enligt diskrimineringslagen ska en lönekartläggning omfatta bland annat kartläggning och analys av bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, samt löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivarens analys ska också omfatta om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön.

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 mars 2024