Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Regionen väljer att ingå förlikning

I målet där ambulanspersonal diskriminerade en man som drabbats av en hjärnblödning genom att bedöma hans tillstånd som inte högprioriterat har Västra Götalandsregionen nu valt att betala hela den diskrimineringsersättning som DO begärt. DO kommer därför att återkalla sitt överklagande till hovrätten.

Tingsrätten konstaterade att nedprioriteringen av mannens tillstånd hade samband med mannens etniska tillhörighet och att det var en överträdelse av diskrimineringslagen. I överklagandet till hovrätten begärde DO att diskrimineringsersättningen till dödsboet efter mannen, som senare avled av sina skador, skulle höjas till 300 000 kronor. Västra Götalandsregionen väljer nu att betala hela det beloppet.

DO bedömer att det genom regionens beslut inte längre finns underlag att driva målet vidare i hovrätten. Av parternas förlikningsavtal framgår även att tingsrättens dom i övrigt gäller oförändrad.

– Det här målet har haft, och kommer att ha, mycket stor betydelse eftersom domen fastställer att det har varit fråga om diskriminering och visar på den risk som diskriminering inom vården innebär för den enskilde. Och även om pengarna aldrig har varit det viktiga för mannens familj är det höga ersättningsbeloppet en klar signal om hur allvarlig den här händelsen är, säger DO Lars Arrhenius.

Som en följd av förlikningen kommer målet nu att återkallas och ärendet avslutas därmed.

Läs mer om ärendet (diarienummer PRO 2019/7) här på do.se

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 april 2022