Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Uppsägningen ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen

DO bedömer att det var ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen när ett företag i Stockholm sa upp en man i samband med hans föräldraledighet. DO begär nu att företaget ska betala ersättning till mannen för den kränkning och ekonomiska skada han har lidit genom uppsägningen.

Mannen var tillsvidareanställd som säljkonsult/business developer på ett företag som arbetar med matleveranser i Stockholm. I samband med att mannen oväntat behövde ta ut föräldraledighet kallades han till ett möte med arbetsgivaren. Mannen fick beskedet att han skulle bli uppsagd om han inte avbröt föräldraledigheten. Dagen efter mötet sa företaget upp mannen på grund av arbetsbrist.

Företaget menar att uppsägningen inte har haft ett samband med mannens föräldraledighet. DO anser dock att det finns ett sådant tydligt samband mellan föräldraledigheten och uppsägningen att det finns anledning att anta att mannen har missgynnats av skäl som har samband med hans föräldraledighet.

- Föräldraledighet, även oväntad sådan, är en naturlig del av den enskilde arbetstagarens yrkesliv och något som en arbetsgivare regelmässigt har att förhålla sig till. Att en arbetstagare sägs upp för att han eller hon nyttjar sin rätt till föräldraledighet är en mycket allvarlig överträdelse av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen, säger Isabelle Arsova på DO:s processenhet.

DO begär nu att företaget ska betala drygt 300 000 kronor i ersättning till mannen. Om företaget motsätter sig att betala avser DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

PRO 2021/6

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 maj 2022