Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolan betalar ersättning till diskriminerad elev

Den skola i Mellansverige där en lärare vägrade att erkänna en elev som ickebinär har nu valt att ersätta eleven för diskrimineringen.

DO bedömde efter genomförd utredning att utbildningsanordnaren som driver skolan hade utsatt eleven för diskriminering i form av trakasserier och dessutom brustit i sin skyldighet att skyndsamt utreda och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden.

Utbildningsanordnaren, som har medgett att eleven diskriminerats och att situationen pågick alldeles för länge, har betalt begärd diskrimineringsersättning till eleven. Med anledning härav avslutar DO ärendet.

PRO 2022/3

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 februari 2022