Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

År 2021 – individens upprättelse viktigast i vår nya inriktning

DO har under 2021 börjat att rikta om verksamheten. Särskilt viktigt för årets arbete är individens rätt till upprättelse, dialogen med civilsamhället och att synliggöra aktuella diskrimineringsfrågor. Det skriver diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i förordet till DO:s årsredovisning 2021 som överlämnas till regeringen idag.

Det centrala i den nya inriktningen är att vi ska utreda fler anmälningar med målet att fler människor som utsatts för diskriminering ska få upprättelse. Det innebär att vi ska begära diskrimineringsersättning i fler fall och driva fler fall i domstol. Därför har vi, från den 1 januari 2022, återgått till att ta emot anmälningar från enskilda.

– Att utreda de anmälningar vi tar emot innebär inte bara att enskilda människor på olika sätt kan få upprättelse. Det leder också till att klargöra vad lagen innebär och vilka konsekvenser det får om den inte följs, säger Lars Arrhenius.

En viktig del i den nya inriktningen har även varit att starta en dialog med civilsamhället. Dialogen med civilsamhället är avgörande för att fler enskilda ska få kunskap om skyddet mot diskriminering och vilja anmäla till DO. Den är också viktig eftersom den kan bidra till att anmälningarna innehåller de nödvändiga uppgifter som behövs för att DO ska kunna inleda utredningar om diskriminering.

Vi har också tagit fram rapporter som på olika sätt belyser och synliggör aktuella diskrimineringsfrågor.

– DO är till för dem som är diskriminerade eller de som riskerar att bli diskriminerade. Årsredovisningen visar att vi kommit en på bit väg för att förverkliga vårt uppdrag.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022