Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

”Att medvetet använda fel pronomen är diskriminering”

Diskrimineringsombudsmannen svarar på Adam Cwejmans ledare (Göteborgs-Posten).

”Självfallet ska ingen elev trakasseras, varken verbalt eller fysiskt”, skriver Adam Cwejman den 11 februari Länk till annan webbplats. apropå DO:s beslut att en skola diskriminerade en elev när elevens lärare vägrade att använda pronomenet hen. Adam Cwejman fortsätter: ”…ingen på skolan har i detta ärende yttrat något nedsättande”. Men för en person som identifierar sig som icke-binär kan det upplevas som extremt kränkande att återkommande och medvetet bli benämnd med ett pronomen som inte överensstämmer med ens könsidentitet.

Det är för övrigt inte ett alternativ att helt undvika att använda något pronomen alls om en viss person, om syftet är att undvika användandet av hen. En sådan ”undanmanöver” blir i sig en särbehandling som kan leda till obehag och därmed ett missgynnande.

Obehaget blir också mer allvarligt om det är en lärare som medvetet utsätter en elev för särbehandlingen, och det kan leda till betydande otrygghet i en miljö som ska vara trygg och säker för eleven. Det kan tilläggas att lagstiftaren har valt att införa en särskild diskrimineringsgrund som rör könsöverskridande identitet eller uttryck i diskrimineringslagen. Lagstiftaren har alltså sett ett behov att understryka rätten att inte diskrimineras utifrån ens könsidentitet. Det omfattar också rätten att inte medvetet bli bemött på ett sätt som inte stämmer överens med den könsidentitet en person har.

Hen är ett könsneutralt och icke-binärt pronomen och är i det här fallet det pronomen som stämmer överens med elevens könsidentitet. Att medvetet och konsekvent använda fel pronomen i samtal med en person är diskriminering, och något en utbildningsanordnare har skyldighet att tillse att elever inte utsätts för. Läraren har givetvis rätt till sina åsikter, men det finns begräsningar för när åsikter kan uttryckas och på vilket sätt. I skolan måste en lärare följa gällande lagstiftning. Det innebär att läraren inte får diskriminera någon elev, oavsett diskrimineringsgrund.

Lars Arrhenius

Diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022