Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO träffar överenskommelse med företag som säljer babyprodukter

Ett företag som säljer babyprodukter har genom en överenskommelse med DO valt att betala ersättning till en kvinna som tidigare sökt arbete hos företaget. DO har efter utredning gjort bedömningen att det finns skäl att anta att företaget har utsatt kvinnan för diskriminering som har samband med kön.

Kvinnan hade sökt anställning som redovisningsekonom och hade blivit erbjuden tjänsten när hon fick veta att hon var gravid. Enligt kvinnan återtog företaget anställningserbjudandet när hon berättade om sin graviditet.

DO valde efter att ha utrett händelsen att träda in som part för kvinnan och krävde att företaget skulle betala diskrimineringsersättning till henne. Företaget har haft en annan syn på händelsen, men parterna har efter förlikningsdiskussioner nu träffat en överenskommelse innebärande att företaget betalar 70 000 kr till kvinnan.

Ärendenummer: PRO 2022/1

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 augusti 2022