Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Därför går vi över till anmälningar

Från och med den 1 januari tar DO emot anmälningar från enskilda om diskriminering och/eller vad gäller skyldigheter som följer av diskrimineringslagen.

Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius berättar mer:

– Förändringen handlar om att vi ska arbeta enligt den inriktning av verksamheten som DO nu har tagit. Kärnan i vår verksamhet är att utreda anmälningar om diskriminering, driva process i domstol och att fler som har blivit utsatta för diskriminering ska få upprättelse.

Vad kan jag förvänta mig om jag anmäler till DO?

– Vi vill utreda så många anmälningar som möjligt eftersom vi vill att den som har diskriminerats ska få upprättelse. Alla anmälningar granskas och vi bedömer om det som är anmält omfattas av diskrimineringslagen. Men eftersom vi får in många anmälningar per år kan vi inte utreda alla utan måste göra ett urval även bland de som omfattas av lagen. Om vi inte utreder din anmälan får du ett besked om det.

Vad händer med de anmälningar som inte utreds?

– Även om vi inte utreder din anmälan kan information om upplevelser av diskriminering bidra till vårt arbete med att motverka och förebygga diskriminering. Med hjälp av dina lämnade uppgifter kan vi identifiera problem inom olika samhällsområden där vi behöver arbeta för att driva på utvecklingen, till exempel genom att agera för att påverka lagstiftningen.

Vad kan jag anmäla till DO?

Du kan anmäla:

  • Om du upplevt diskriminering inklusive trakasserier och /eller sexuella trakasserier.
  • Om du blivit utsatt för repressalier (bestraffning)
  • Om du blivit missgynnad i samband med föräldraledighet
  • Om en arbetsgivare och utbildningsanordnare brister i sitt arbete för att förebygga diskriminering (Aktiva åtgärder)

Observera att du kan göra en anmälan för någon annan. Du kan till exempel i egenskap av förälder göra en anmälan för ditt barn.

Hur anmäler jag till DO?

Du kan anmäla via e-post, brev, telefon och från och med den 1 februari även via ett webbformulär på vår webbplats do.se

Läs mer här om hur du gör en anmälan om diskriminering, vad en anmälan kan innebära och på vilka olika sätt du kan göra en anmälan till DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 juli 2022