Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när musikstudio avbokade musiktjänst

Varbergs tingsrätt har i en dom konstaterat att det var diskriminering när ett företag som erbjuder musikproduktionstjänster avbokade en musiktjänst med hänvisning till att kunden är homosexuell.

Företaget är baserat i Västsverige och erbjuder musiktjänster där kunder skriver och spelar in musik tillsammans med företagets ägare. Den man vars talan DO har fört i målet hade beställt en musiktjänst av företaget, men när företagets ägare fick klart för sig att kunden var homosexuell avbokades tjänsten.

Företaget hade under DO:s utredning av händelsen anfört att avbokningen hade skett då det inte varit förenligt med ägarens kristna tro att samarbeta med en person som är homosexuell. I tingsrätten valde företaget dock att medge att man har brutit mot lagen, och tingsrätten dömer därför företaget att betala 25 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

PRO 2021/7

Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten (diskrimineringslagen 2 kapitlet, 12 §). Bestämmelsen är inte förenad med några undantag för diskriminering av skäl som har samband med sexuell läggning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 december 2021