Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ny forskningsöversikt om hur sexuella trakasserier kan förebyggas i arbetslivet

DO presenterar idag en ny och aktuell forskningsöversikt över forskning inriktad på främjande och förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet. Förhoppningen är att översikten ska ge vägledning och ny kunskap samt bidra till reflektioner och diskussioner som är till nytta för arbetstagare, HR-personal och arbetsgivare.

Diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att kontinuerligt arbeta med så kallade aktiva åtgärder, det vill säga främjande och ett förebyggande arbete för att motverka diskriminering, inklusive sexuella trakasserier, och att främja lika rättigheter och möjligheter. Lagen slår fast att sexuella trakasserier ska förhindras och att detta är arbetsgivarens ansvar. I DO:s forskningsöversikt ”Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet – Vad visar forskning?” presenteras nu aktuell forskning på området.

Resultaten från forskningsartiklarna visar att det är viktigt att skapa ett nolltoleransklimat. Sexuella trakasserier kan få fritt spelrum om arbetsplatsen har ett klimat som ger utrymme för olika typer av sexualiserade skämt, jargong, tafsande, närgångna blickar, ovälkomna komplimanger, och anspelningar. Att skapa en kultur som bygger på ömsesidig hövlighet och respekt är därför en nödvändig komponent i att förebygga sexuella trakasserier.

Forskningen visar också att arbetsgivare kontinuerligt behöver undersöka hur ledarskapet i organisationen fungerar. Ett aktivt, öppet och inkluderande ledarskap kan bidra till ett förebyggande arbete mot sexuella trakasserier.

– Aktiva chefer som agerar även på vaga signaler om sexuella trakasserier bidrar till att medarbetare vågar rapportera incidenter. Det handlar om att skapa en kultur, där inte bara offer utan också kollegor som bevittnat sexuella trakasserier vågar berätta, säger Ann Frisell Ellburg, ansvarig utredare för DO:s forskningsöversikt.

Arbetet med forskningsöversikten visar att det inte finns så mycket forskning om det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier i Sverige.

– Det har gjorts en hel del studier över förekomsten av sexuella trakasserier, men för att kunna motverka sexuella trakasserier skulle det behövas forskning om hur sexuella trakasserier kan förebyggas på arbetsplatser, säger Ann Frisell Ellburg.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 december 2021
Till toppen