Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Träffa DO på Mänskliga rättighetsdagarna

Vi medverkar på MR-dagarna i Göteborg 6–7 december. På plats från DO är bland annat diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius står framför DO:s logotyp, fotografi.

Du kan träffa Lars Arrhenius i vår monter på MR-dagarna i Göteborg.

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter.

Varför är MR-dagarna viktiga för DO och dig som diskrimineringsombudsman?

– Dialogen med civila samhället är betydelsefull för DO:s arbete mot diskriminering och MR-dagarna är en viktig mötesplats där vi har möjlighet att träffa många av de civilsamhällesorganisationer som arbetar med rättighetsfrågor. Det är också en viktig arena för oss att berätta om vårt arbete och vårt uppdrag att arbeta mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter.

Vad hoppas du att de som möter DO på MR-dagarna tar med sig?

– Dels att vi är en myndighet som finns till för dem som diskrimineras och de som riskerar att bli diskriminerade, att det ska vara meningsfullt att kontakta oss i frågor som rör diskriminering och lika rättigheter och möjligheter. Dels att de genom våra seminarier och monter får ökad kunskap om diskriminering och de rättigheter individen har enligt diskrimineringslagen.

DO: seminarier handlar om skola, AI och statistik, varför just dessa ämnen?

– Det är stora och viktiga områden som på olika sätt kan ha stor påverkan på individen ur ett diskrimineringsperspektiv och också knyter an till årets tema på MR-dagarna om demokrati och mänskliga rättigheter.

Vill du träffa Lars i vår monter? Han är där tisdag den 7 december kl 13-14.

Våra seminarier

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i skolan

DO har sett att det finns omfattande problem i skolan för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom ADHD, autism och språkstörning. Hur ser problemen ut? Vilka rättigheter har eleverna och vilka skyldigheter har skolan?

Tid: Måndag den 6 december, klockan 11.00-11.30

Deltagare: Olle Andersson Brynja, utredare på DO, och Elisabeth Sundström Graversen, kanslichef på Attention.

Artificiell intelligens utan diskriminering (inställt)

Det här seminariet har tyvärr blivit inställt på grund av sjukdom.

Vad händer med våra rättigheter när AI tar besluten? Ta del av en nulägesbild av de initiativ som pågår för att motverka risker för diskriminering i samband med AI och automatiskt beslutsfattande.

Vad säger statistik om individers utsatthet? (inställt)

Det här seminariet har tyvärr blivit inställt på grund av sjukdom.

Anmälningar till myndigheter är viktiga verktyg för samhällsförändring. Men alla anmäler inte när de missgynnats eller utsatts för brott. I vilken utsträckning är mörkertalet ett problem? Hur får vi fler att göra sin röst hörd?

Vår monter

Möt oss i vår monter på MR-dagarnas utställningstorg. Där kan du bland annat samtala med oss, se film och ta del av vårt informationsmaterial. Du hittar oss på monterplats H:46.

Mer information om MR-dagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Temat för MR-dagarna den 6–7 december är ”Demokrati + Mänskliga rättigheter = sant!".

Läs mer om MR-dagarna Länk till annan webbplats..

Sidinformation

Senast uppdaterad: 7 december 2021