Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO förstärker möjligheten att anmäla diskriminering

Vid årsskiftet inför DO möjligheten att anmäla överträdelser av, eller brister i skyldigheter som följer av diskrimineringslagen. Beslutet är en följd av att DO framöver avser att i större utsträckning utreda anmälningar med fokus på upprättelse för individen.

Sedan december förra året har DO successivt arbetat med att det ska bli tydligare att DO är till för den som diskrimineras eller riskerar att bli diskriminerad. Som ett led i det utvecklingsarbetet bedömer DO att vi också behöver se på anmälningar på ett sätt som ger frågan om individens upprättelse ett större utrymme.

Från årsskiftet kommer det att bli möjligt att lämna in anmälningar om diskriminering och brister i förhållande till skyldigheter som följer av diskrimineringslagen.

Beslutet innebär inte att DO kommer att utreda alla anmälningar som inkommer till myndigheten. Däremot anser DO att det är viktigt att den som vänder sig till DO ska få information om huruvida anmälan kommer att leda till att myndigheten inleder utredning.

Jag menar att det är viktigt att tydliggöra anmälningsinstitutets funktion och det syfte som det har. Det handlar i slutändan om att man ska uppleva att det är meningsfullt att kontakta DO, säger Lars Arrhenius.

Bakgrund

I samband med att DO i september förra året införde möjligheten att lämna anmälningar via ett webbformulär ändrades också begrepp, från ”anmälningar” till ”tips och klagomål”. I och med ovanstående beslut återgår DO till att använda begreppet ”anmälningar”.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2022