Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Regiontrafiken diskriminerade man med rullstol enligt hovrätten

Svea hovrätt ändrar tingsrättens dom i ett mål om bristande tillgänglighet i samband med bussresor. Hovrätten konstaterar i domen att regiontrafiken inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet så att en man som använder rullstol har kunnat få tillgång till möjligheten att resa med bolagets bussar.

Målet handlar om en man som vid minst fyra tillfällen har nekats att åka med bussen på grund av att bussförare felaktigt har antagit att rullstolen som mannen använder har varit för tung. Enligt DO har det varit skäligt att kräva av bussbolaget att se till att förarna har haft tillräcklig kunskap eller stödmaterial för att kunna göra riktiga viktbedömningar, medan bussbolaget har varit av motsatt uppfattning. Målet i hovrätten har till stor del handlat om vem av parterna som har bevisbördan för att sådana åtgärder varit skäliga.

Hovrätten konstaterar i domen att det är regiontrafiken som ska visa att man har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att mannen skulle få tillgång till själva resmöjligheten. Eftersom bussbolaget inte har visat detta anser hovrätten att mannen har utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

– Det här är en viktig dom eftersom den klargör att skyldigheten att kunna visa att skäliga åtgärder har vidtagits ligger på verksamhetsutövaren och inte på individen, och det är en dom som därför kan komma att få stor betydelse för många personer med funktionsnedsättning, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Bussbolaget ska enligt domen betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen. Domen har inte vunnit laga kraft.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 oktober 2021