Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO stämmer region för missgynnande av föräldraledig

DO stämmer nu Region Västmanland för missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Detta efter att en sjuksköterska till följd av sin föräldraledighet fick en sämre löneutveckling och därmed lägre lön än sina kolleger som under samma tid hade varit närvarande på arbetsplatsen.

Det handlar om en mycket erfaren sjuksköterska som har arbetat för regionen sedan 2008. Kvinnan var under perioden oktober 2019 till juni 2021 helt eller delvis föräldraledig. När regionen våren 2021 genomförde lönerevision fick kvinnan en lägre löneökning än genomsnittet trots att hon vid tidigare års lönerevision låg över genomsnittet. Bakgrunden till det har av hennes chefer förklarats vara bland annat att regionen vid den aktuella lönerevisionen har valt att premiera de som jobbat under Covid-19-pandemin.

Föräldraledighetslagen förbjuder en arbetsgivare att missgynna någon av skäl som har samband med föräldraledigheten, bland annat i samband med tillämpning av löne- eller andra anställningsvillkor. Eftersom kvinnan har varit föräldraledig har hon inte kunnat jobba under pandemin. Enligt DO finns det dock inte skäl att anta annat än kvinnans yrkesprestation, kommunikation och kunskapsutveckling skulle ha varit densamma som innan hennes föräldraledighet. Hon ska alltså enligt lagens utgångspunkter bedömas som om hon inte varit frånvarande.

- En föräldraledig arbetstagare har ingen "rätt" till en viss löneutveckling, men ska inte missgynnas av skäl som har samband med föräldraledighet. Det innebär att när det är dags för lönerevision ska arbetsgivaren tänka bort föräldraledigheten och utgå från den anställdes prestation innan föräldraledigheten. Risken är annars att föräldraledigheten gör att den anställde halkar efter lönemässigt under lång tid på grund av sin frånvaro, säger Isabelle Arsova på DO:s processenhet.

DO begär nu att regionen ska betala 40 000 kronor i kränkningsersättning till kvinnan.

PRO 2021/3

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022