Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Vi medverkar under Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg den 6–7 december. Delta i våra tre seminarier och möt oss i vår monter!

Våra seminarier

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i skolan

DO har sett att det finns omfattande problem i skolan för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom ADHD, autism och språkstörning. Hur ser problemen ut? Vilka rättigheter har eleverna och vilka skyldigheter har skolan?

Tid: Måndag den 6 december, klockan 11.00-11.30

Artificiell intelligens utan diskriminering

Vad händer med våra rättigheter när AI tar besluten? Ta del av en nulägesbild av de initiativ som pågår för att motverka risker för diskriminering i samband med AI och automatiskt beslutsfattande.

Tid: Måndag den 6 december, klockan 15.30-16.30

Vad säger statistik om individers utsatthet?

Anmälningar till myndigheter är viktiga verktyg för samhällsförändring. Men alla anmäler inte när de missgynnats eller utsatts för brott. I vilken utsträckning är mörkertalet ett problem? Hur får vi fler att göra sin röst hörd?

Tid: Tisdag den 7 december, klockan 14.30-15.30

Vår monter

Möt oss i vår monter på MR-dagarnas utställningstorg. Där kan du bland annat samtala med oss, se film och ta del av vårt informationsmaterial.

Mer information

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Temat för MR-dagarna den 6–7 december är ”Demokrati + Mänskliga rättigheter = sant!”

Dagarna börjar den 6 december klockan 09.00 och slutar den 7 december klockan 19.00. Evenemanget hålls på Svenska mässan i Göteborg. Adressen till mässan är Mässans Gata/Korsvägen, 412 94 Göteborg.

Seminarierna tolkas till teckenspråk och arrangeras av DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022