Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO stänger ner webbformuläret för tips och klagomål

DO har tillfälligt stängt ner möjligheten att lämna tips och klagomål via webbformuläret på DO:s webbplats. Bakgrunden är att DO har fått kännedom om ett säkerhetsproblem i vår webbmiljö.

Det säkerhetsproblem som DO har uppmärksammats på är att så kallade analysverktyg, som används för att förbättra användarvänligheten och som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer, i vissa fall har kunnat inhämta och lagra personuppgifter.

DO har nu stängt av de aktuella verktygen. Beslutet gäller tills vidare för hela webbplatsen, men DO har även beslutat att verktygen inte heller framöver får användas på de sidor som är kopplade till webbformuläret. Det går fortfarande att lämna tips och klagomål via mejl eller vanligt post.

Under måndagen har DO även anmält en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

- Jag är relativt ny som ombudsman och min inriktning sedan jag tillträdde är att sätta större fokus på individens möjlighet att göra en anmälan. Jag vill att den som diskrimineras eller riskerar att utsättas för diskriminering ska veta att DO finns till för dem. Att kunna lämna anmälningar, tips och klagomål på ett säkert sätt och att man vet att vi hanterar deras berättelser med respekt för individen är därför centralt i vårt uppdrag. Därför är den här händelsen särskilt olycklig, säger DO Lars Arrhenius.

Webbformuläret infördes som alternativ för att lämna anmälningar, tips och klagomål den 1 september förra året. Under den gångna 12-månadersperioden har det inkommit cirka 5400 tips och klagomål till DO. Merparten har kommit in via webbformuläret. Vår preliminära bedömning är att verktyget Hotjar har gjort inspelningar av cirka 500 som kan innehålla personuppgifter.

Enligt uppgifter från företaget Hotjar finns inspelningarna på konton som enbart DO har tillgång till. Företaget försäkrar att de inte varit inne på DO:s konton eller gjort något med informationen som ligger där.

DO fortsätter att kartlägga och undersöka möjligheten att vidta åtgärder för ökad säkerhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 23 mars 2022