Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tema för dialogmöte: Hanteringen av önskemål om etnisk tillhörighet i vården

Den 14 september samlade DO företrädare för Sveriges regioner med anledning av uppgifterna om hur vårdgivare hanterar vårdtagares önskemål kring etnisk tillhörighet, i val av exempelvis läkare.

Under mötet redogjorde DO bland annat för vad diskrimineringslagen säger om arbetsgivares ansvar. Regionerna i sin tur redogjorde för hur de arbetar för att förebygga och motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i vården.

- Det var ett bra möte där det fanns ett intresse och en vilja att lära av varandra. Nu har vi öppnat upp för den här dialogen och det är upp till regionerna att tillvarata det på ett bra sätt, säger DO Lars Arrhenius.

Mötet handlade också om vilka behov som finns i regionerna av eventuella ytterligare åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter samt hur sådana skulle kunna utformas. DO erbjöd bland annat utbildningsinsatser riktade till regionerna om det finns ett intresse för det.

I dagsläget planerar DO inte någon tillsyn i vården med anledning av de uppgifter som framkom i medias granskning. Detta bland annat för att det hittills inte inkommit några anmälningar från personer som upplever sig ha blivit diskriminerade i den aktuella situationen.

- Nu tittar vi på möjligheten att genomföra dialogmöten även med privata vårdgivare och de fackliga organisationerna och kommer även ha kontakt med andra tillsynsmyndigheter, exempelvis IVO, säger Lars Arrhenius.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022
Till toppen