Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ny kampanj om diskriminering i skolan

Alla elever har rätt till en trygg skolmiljö och det är skolans ansvar att inget barn eller ungdom blir diskriminerad eller trakasserad. Idag startar DO en informationskampanj som ska göra fler elever medvetna om sina rättigheter och skolans skyldigheter.

Enligt diskrimineringslagen ska alla förskolor och skolor arbeta med aktiva åtgärder för att motverka och förebygga diskriminering.

– Ingen elev ska bli diskriminerad. Det viktigaste arbetet för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling måste ske ute på skolorna. Utöver skolornas ansvar är det viktigt att eleverna känner till vilka rättigheter de har. Vi vill att den här kampanjen ska bidra till att öka elevernas kunskaper om sina rättigheter, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Kampanjen vänder sig främst till elever i årskurs 6-9. Den kommer att synas på snapchat och instagram med start idag den 25 augusti och åtta veckor framöver. Kampanjen innehåller två filmer - "Det är förbjudet att diskriminera dig i skolan" Länk till annan webbplats. och "Du har rätt att känna dig trygg i skolan Länk till annan webbplats.".

Även DO behöver göra mer för att fler elever ska ha en trygg skolmiljö, anser Lars Arrhenius.

– Jag vill att vi ska utreda fler av de anmälningar som kommer in till DO när det gäller förskola och skola och att vi ska gå till domstol oftare än vad vi gör idag. Det handlar dels om upprättelse för den enskilde, dels att det ska vara tydligt vad som är skolans ansvar när det gäller att motverka och förbygga diskriminering och främja en trygg skolmiljö.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 september 2021
Till toppen