Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO bjuder in regionerna till dialogmöte

Efter den uppmärksammade mediegranskningen av hur vårdgivare hanterar vårdtagares önskemål kring etnisk tillhörighet i val av exempelvis läkare bjuder DO Lars Arrhenius nu in samtliga regioner till ett dialogmöte. Syftet är att diskutera regionernas arbete mot diskriminering och hur allas lika rättigheter och möjligheter kan främjas.

Dialogmötet kommer med hänsyn till risk för smittspridning att hållas digitalt den 14 september. Representanter för samtliga regioner bjuds in till mötet.

– För mig framstår frågan om förekomst av diskriminering och rasism inom samhällsområdet hälso- och sjukvård som mycket allvarlig. Jag vill därför tala om det arbete som idag bedrivs i regionerna för att säkerställa rätten till icke-diskriminering och om det finns ett behov av eventuella ytterligare åtgärder, säger DO Lars Arrhenius.

DO har i en tidigare tillsyn som då handlade om val av hemtjänstpersonal konstaterat att en arbetsgivare som tillmötesgår en vårdtagares önskemål kring etnisk tillhörighet riskerar att överträda diskrimineringsförbuden om dessa hänsyn kommer till uttryck i arbetsledning eller rekrytering.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022