Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Automatisk uteslutning av personer med autism och ADHD är diskriminering

Det är diskriminering när Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket med automatik utesluter personer som uppger att de har diagnoserna autism eller ADHD från möjligheten att prövas för militär tjänstgöring. Det konstaterar DO när nu tillsynen mot Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket har avslutats.

Det handlar om en frågeställning i två webbformulär som används för att bedöma lämpligheten av de som ska kallas till mönstring eller det så kallade frivilliga insteget (där personer på eget initiativ kan ansöka om att göra militärtjänst). En av frågorna i webbformuläret är om personen någon gång fått bland annat diagnoserna ADHD eller autism. Den som då svarar att de någon gång fått någon av diagnoserna går inte vidare i prövningen. För personer som har fått diagnosen ADHD finns en möjlighet att senare inkomma med intyg om de kan visa att de inte längre uppfyller kriterierna för att få diagnosen.

DO:s tillsyn har alltså handlat om det är diskriminering som har samband med funktionsnedsättning när personer som uppgett att de har de här diagnoserna inte får någon möjlighet till en individuell bedömning av sin lämplighet för att göra militärtjänst.

Försvarsmakten har under utredningen förklarat att det finns en ökad risk för personer med diagnosen ADHD eller autism att inte klara militärtjänst, men att det inte kan uteslutas att det finns personer med diagnoserna som har förmåga att göra det. Försvarsmakten har också uppgivit att personer som redan är anställda när de får en sådan diagnos kan fortsätta sin tjänstgöring, om de bedöms ha förutsättningar att göra det inom ramen för den löpande prövning som alla anställda genomgår.

I tillsynsbeslutet konstaterar DO därmed att såväl Försvarsmakten som Plikt- och prövningsverket enligt myndighetens bedömning har överträtt diskrimineringsförbudet genom den automatiska uteslutning som förfarandet innebär.

– Eftersom det inte kan uteslutas att personer med dessa diagnoser har den förmåga som krävs för att göra militär tjänstgöring anser DO att det strider mot diskrimineringslagen med en automatisk uteslutning av dessa personer – även om det senare i prövningen skulle visa sig att de ändå inte uppnår ställda krav för tjänstgöring, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 januari 2022