Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förening medger diskriminering efter graviditetsbesked

En ideell förening med verksamhet inom hälso- och sjukvårdsbranschen medger nu att det var diskriminering när föreningen avbröt en rekrytering efter att det blivit känt att den sökande kvinnan var gravid.

Föreningen är knuten till ett europeiskt samarbetsprojekt med verksamhet inom utveckling av hälso- och sjukvård. I den aktuella situationen hade organisationen intervjuat samtliga kandidater, och därefter erbjudit kvinnan den aktuella tjänsten. Hon hade också svarat att hon var intresserad av tjänsten och samtidigt berättat att hon var gravid. Hon förklarade dock att hon var intresserad av att hitta lösningar, som att till exempel arbeta deltid under föräldraledigheten. Organisationen svarade att anställningserbjudandet drogs tillbaka eftersom man ansåg sig behöva någon som kunde arbeta heltid.

Den aktuella tjänsten var en tidsbegränsad anställning på ett år, med möjlighet till förlängning. I platsannonsen nämndes att tjänsten var på heltid men deltidsarbete kunde komma ifråga under specifika omständigheter.

DO ansåg efter utredning att det var fråga om ett missgynnande med en klar koppling till graviditet, och det därför var fråga om könsdiskriminering. DO valde till följd av detta att lämna in stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Föreningen medger nu att det var diskriminering att avbryta rekryteringen av kvinnan. Mot bakgrund av medgivandet har DO träffat en överenskommelse med föreningen som innebär att kvinnan får drygt 70 000 kr i ersättning.

– Diskrimineringsskyddet för arbetssökande omfattar hela anställningsförfarandet. Om arbetsgivaren avbryter en rekrytering av skäl som har samband med arbetssökandens graviditet är det fråga om diskriminering, säger Isabelle Arsova på DO.

I och med överenskommelsen är tvisten avgjord och Arbetsdomstolen har nu avskrivit målet.

PRO 2019/4

Fakta

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren gör en förfrågan om eller söker arbete (2 kap. 1 § diskrimineringslagen).

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön (1 kap. 4 § diskrimineringslagen).

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2022