Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO avslutar tillsyn om diskriminering vid tågresa

DO avslutar nu en tillsyn mot ett tågbolag angående om en kvinna diskriminerades av bolaget i samband med en biljettkontroll. DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att det har varit fråga om diskriminering.

Kvinnan, som är afrosvensk, hade bokat en tågbiljett från Örebro till Västerås men hade missat den avgång hon hade bokat plats på. I stället valde hon att ta nästkommande avgång eftersom hon trodde att hennes biljett gick att boka om. Biljetten var dock inte ombokningsbar. Bredvid kvinnan satt en vit man som kvinnan hade uppfattat inte heller befann sig på rätt avgång. I samband med biljettkontrollen uppstod en diskussion mellan kvinnan och tågpersonalen för att hon var på fel tåg och bolaget utfärdade en tilläggsavgift på 1 200 kronor. Enligt kvinnan har personalen genom sitt bemötande och utfärdandet av tilläggsavgiften behandlat henne sämre än medresenären som inte fick någon tilläggsavgift.

DO har i tillsynen utrett den aktuella händelsen utifrån grunderna etnisk tillhörighet och kön, och gör nu bedömningen att utredningen inte ger stöd för att det har varit fråga om diskriminering.

Bolaget har i utredningen hänvisat till att den man som kvinnan har jämfört sig med inte hade en likadan biljett som kvinnan och att det har varit skälet till de olika bemötandena. Eftersom bolaget med hänvisning till dataskyddsbestämmelser har raderat passagerarlistorna för avgången har DO inte kunnat identifiera den aktuella mannen. Det har inte framkommit något i utredningen som gett DO anledning att sätta kvinnans uppfattning om vilken typ av biljett medresenären hade framför bolagets påstående i den frågan.

Kvinnan har också uppgett att tågpersonalens bemötande mot henne var aggressivt och kränkande, vilket förnekas av bolaget. Även om DO anser att kvinnan har lämnat en trovärdig berättelse har det dock inte i utredningen framkommit något annat som ger stöd för hennes uppgifter. Det innebär att DO inte kan sätta kvinnans uppgifter framför bolagets och DO bedömer därmed att utredningen inte heller ger stöd för att bolaget har utsatt kvinnan för diskriminering i form av trakasserier.

Genom beslutet avslutar DO tillsynen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022