Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO: Diskriminering att avbryta gravid kvinnas provanställning

Det var diskriminering när ett matleveransföretag avslutade provanställningen för en kvinna som var gravid. Det anser DO som nu har väckt talan mot företaget gällande diskriminering som har samband med kön.

Kvinnan hade en provanställning på matleveransföretagets varumottagning på en ort i Skåne och hade arbetat i tre månader när hon berättade för sin chef att hon var gravid. En månad senare meddelade chefen henne att provanställningen inte skulle övergå i en fast anställning. Enligt kvinnan förklarade chefen att det inte var lönt att förlänga kvinnans anställning eftersom hon ändå inte skulle arbeta på ett helt år. Av ett sms som chefen skickat till kvinnan angående skälen till bolagets agerande framgår att bolaget reagerat på att kvinnan inte hade berättat att hon var gravid i samband med att hon anställdes.

DO anser efter att ha utrett händelsen att skälet till att provanställningen har avslutats har haft samband med kvinnans graviditet. DO:s bedömning är att kvinnan därigenom har missgynnats i strid diskrimineringslagen.

– Skyddet för gravida i arbetslivet är mycket starkt och det skyddet gäller även under provanställning. Om skälen till att en provanställd arbetstagare inte får en tillsvidareanställning har en koppling till graviditeten är det fråga om diskriminering, säger Isabelle Arsova på DO:s processenhet.

Frågan om bolaget har diskriminerat kvinnan, kommer nu att avgöras av Arbetsdomstolen.

PRO 2021/2

Fakta

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön. (1 kapitlet 4 § 1 punkten diskrimineringslagen)

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare. (2 kapitlet 1 § diskrimineringslagen)

Enligt praxis från EU-domstolen kan uppsägning av en kvinnlig arbetstagare på grund av graviditet eller annan orsak som väsentligen grundas på graviditeten endast gälla kvinnor och utgör därför diskriminering på grund av kön.

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022