Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Möt oss på Mänskliga Rättighetsdagarna

Boendesegregation och diskriminering av bostadssökande är ett par av de frågor som DO lyfter under de digitala MR-dagarna i Uppsala, med start måndag den 19 april. På temat ”En bostadsmarknad fri från diskriminering” arrangerar vi tre seminarier och finns med bland utställarna.

- Rätten att inte bli diskriminerad är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det förekommer det diskriminering i samhället, och bostadsområdet är tyvärr inget undantag, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

- Hur och var någon bor påverkar tillgången till andra rättigheter, som till exempel utbildning, arbete och hälsa. Det är därför fundamentalt att alla har tillgång till bostadsmarknaden på lika villkor, utan diskriminering. Det är viktigt för individen, men också för samhället.

Att diskriminering på hyresmarknaden förekommer visas tydligt i studier, rättsfall, anmälningar, tips och klagomål till DO och genom våra kontakter med civilsamhället.

Med vår medverkan under MR-dagarna vill vi bidra till att fler ska känna till både rätten att inte bli diskriminerad och att diskriminering inte är tillåten på bostadsområdet. Vi vill också öka kunskapen om vad som kan leda till diskriminering, till exempel vid uthyrning av bostäder. Förhoppningen är också att fler upptäcker och sprider vårt senaste stödverktyg – den digitala guiden för hyresvärdar.

MR-dagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Under de kommande digitala konferensdagarna samtalar deltagarna kring temat "Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?"

- MR-dagarna är en viktig mötesplats där vi gemensamt kan tala om hur vi kan värna mänskliga rättigheter och arbeta mot diskriminering. Frågorna berör alla människor. De handlar om hur vi kan skapa ett samhälle där vi bor, lever och utvecklas tillsammans, avslutar Lars Arrhenius.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 september 2021
Till toppen