Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hotellbolag som avvisade kvinnor erkänner diskriminering

Ett bolag som driver ett hotell utanför Stockholm erkänner nu att det var diskriminering när två kvinnor som hade bokat rum på hotellet avvisades i samband med att de skulle checka in. När kvinnorna anlände till hotellet uppgav hotellets receptionist att man tidigare hade haft problem med andra personer som var romer och att kvinnorna därmed inte var välkomna.

Trots att kvinnorna förklarade att de aldrig hade varit på hotellet förut krävde den tjänstgörande receptionisten att de skulle gå därifrån.
Bolaget erkänner nu att kvinnorna har diskriminerats av skäl hänförliga till etnisk tillhörighet. Mot bakgrund av erkännandet har DO träffat en överenskommelse med bolaget som innebär att kvinnorna får 30 000 kronor vardera i ersättning.

-Att man som individ på det här sättet drabbas på grund av hur andra individer har agerat för att man uppfattas ha samma etniska tillhörighet är diskriminering, säger Lars Arrhenius DO.

Ärende PRO 2020/3

Fakta

Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten (2 kapitlet, 12 § diskrimineringslagen).

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022
Till toppen