Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO:s nya ombudsman på plats

I dag den 1 december börjar Lars Arrhenius som ny diskrimineringsombudsman på DO. Arrhenius blev utsedd av regeringen till ny DO och myndighetschef den 24 augusti 2020.

Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius står utomhus och tittar in i kameran, fotografi.

– Jag känner mig glad och inspirerad att idag få axla rollen som DO och ser fram emot att lära känna alla fantastiska medarbetare. Den första tiden kommer jag ägna mig åt att sätta mig in i myndighetens olika arbetsområden.

Lars Arrhenius kommer närmast från tjänsten som generalsekreterare för organisationen Läkarmissionen. Mellan åren 2006 och 2012 var han Sveriges första Barn- och elevombud (BEO) vid Skolinspektionen. Arrhenius har sedan efter det varit regeringens utredare i utredningen om en modern föräldraförsäkring samt utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. Han har också mångårig erfarenhet av att arbeta som advokat.

DO:s tidigare diskrimineringsombudsman, Agneta Broberg, avslutade sitt förordnande den 31 augusti 2020 och arbetar nu som regionchef på Skolinspektionen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 maj 2023