Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ny guide hjälper hyresvärdar förebygga diskriminering vid uthyrning av bostäder

DO lanserar nu en ny digital guide som ger hyresvärdar vägledning om vad förbudet mot diskriminering innebär och tips på hur diskriminering kan förebyggas. Guiden hjälper hyresvärdar att reflektera över hur deras bostäder fördelas och vilka krav som ställs på bostadssökande.

DO:s guide för hyresvärdar syns på skärmen på en laptop, fotografi.

Den som tillhandahåller bostäder till allmänheten får inte diskriminera någon. Det framgår i diskrimineringslagen. Ändå visar ett antal svenska studier att det förekommer diskriminering på hyresmarknaden som har samband med diskrimineringsgrunderna, särskilt etnisk tillhörighet. Att det förekommer diskriminering har även konstaterats av domstol i olika rättsfall.

DO:s nya digitala guide ger en bra överblick över hyresvärdars ansvar enligt diskrimineringslagen. Bland annat finns det en beskrivning av vad förbudet mot diskriminering innebär, exempel på hur diskriminering på bostadsmarknaden kan se ut och tips på hur hyresvärdar kan arbeta för att förebygga diskriminering. Guiden är indelad i sex delar och man kan välja att göra dem i vilken ordning man vill.

Guiden kan också vara en ingång till att börja diskutera hur bostäder tilldelas hos den enskilda hyresvärden ─ vilket förmedlingssystem som används, hur policys och uthyrningskriterier tillämpas och om det finns kriterier som skulle kunna vara diskriminerande.

Vår förhoppning är att den som har ett övergripande ansvar för uthyrning av bostäder har nytta av guiden i sitt arbete. Den kan också vara värdefull för den som utformar policyer och uthyrningskriterier eller för den som tillämpar dessa vid tillhandahållande av bostäder. Guiden kan exempelvis användas som kompetensutveckling och vara en del av introduktionen av nyanställda.

Guiden är öppen för alla och det behövs inte något konto eller inloggning för att ta del av den.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021
Till toppen