Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Agera snabbt om du blivit missgynnad vid föräldraledighet

Om du har blivit missgynnad av skäl som hänger samman med din föräldraledighet kan du ha rätt till kompensation. Vill du ta till vara på dina rättigheter är det viktigt att du agerar snabbt.

En mamma och hennes barn håller varandra i handen under en höstdag, fotografi.

Har du blivit missgynnad vid föräldraledighet kan du begära ett skadestånd. Det kan dels omfatta en kompensation för kränkningen som sådan, dels ersättning för ekonomisk skada som missgynnandet kan ha orsakat dig. Har du missgynnats genom en uppsägning eller ett avsked kan du också begära att åtgärden ogiltigförklaras.

Det är viktigt att du agerar snabbt. Tidsfristerna är olika beroende på om du är medlem i ett fackförbund eller inte. Fristen kan också variera beroende på vad missgynnandet handlar om.

Vem ska du kontakta?

Om du är medlem i ett fackförbund kan du vända dig till din organisation för att den ska företräda dig. Organisationen har möjlighet att föra fram dina anspråk i förhållande till arbetsgivaren i förhandling och ytterst i domstol. Om du inte är medlem i ett fackförbund kan du behöva anlita ett juridiskt ombud på annat sätt.

Vad kan DO göra?

DO har inte tillsyn över föräldraledighetslagen, men har en möjlighet att företräda enskilda som vi bedömer har utsatts för missgynnande i samband med föräldraledighet. Det är en möjlighet som vi använder ytterst sällan och bara om vi bedömer att ett ärende innehåller frågor som är av principiell vikt och lämpar sig för prövning i domstol. Om du anser dig missgynnad och vill ha hjälp med att begära skadestånd i domstol, bör du alltså i första hand vända dig till ditt fackförbund eller anlita ett juridiskt ombud.

Några exempel på vad ett missgynnande kan vara

  • En kvinnas provanställning avbryts för att hon "vabbat" fyra dagar under de två första veckorna på provanställningen. Hon blir uppringd av en representant för företaget hon jobbar för. Representanten säger att hon inte behöver komma tillbaka mer eftersom hennes frånvaro inte fungerar för arbetsgivaren.
  • En man som har varit föräldraledig en stor del av sin provanställning får reda på av sin chef att chefen på grund av mannens föräldraledighet inte har underlag för att bedöma om mannen är lämplig för jobbet. I stället för att förlänga provanställningen lika lång tid som mannen har varit föräldraledig, avslutar chefen anställningen.
  • En kvinna som varit föräldraledig i tre år fick till skillnad från hennes kollegor inget individuellt lönepåslag under sin föräldraledighet.
  • En man lämnar in en ansökan om föräldraledighet till sin chef. Chefen skäller ut mannen och vägrar ta emot ansökan. Fyra dagar senare får mannen besked via e-post att han blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Företaget lägger samtidigt ut en jobbannons för ett arbete som motsvarar mannens tjänst.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 juli 2022