Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Idag ändrar DO begreppet anmälan till tips och klagomål

Observera att från och med den 1 januari 2022 har vi återgått till att använda begreppet anmälningar.

DO gör begreppsändringen för att begreppen tips och klagomål tydligare återspeglar det arbetssätt vi har haft sedan flera år. Vi vill också tydliggöra att ett tips och klagomål både kan handla om diskriminering, risker för diskriminering samt brister i arbetet med att förebygga diskriminering hos en arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Tips och klagomål är viktiga!

Information som kommer till DO via tips eller klagomål är viktigt för arbetet mot diskriminering. Med hjälp av den kan vi identifiera problem inom olika samhällsområden där vi behöver agera för att driva på utvecklingen, ge vägledning och öka kunskapen om risker för diskriminering eller där vi behöver agera för att påverka lagstiftningen.

Vi använder informationen för att på olika sätt säkerställa att lagen följs och inte främst för att lösa situationer för enskilda personer. Tips och klagomål kan komma att ingå i en så kallad tillsynsutredning och, i ett fåtal fall, leda till en domstolsprocess.

Nytt formulär för tips och klagomål

I samband med begreppsändringen införs också ett nytt formulär för tips och klagomål som ska underlätta för dig som vill lämna ett tips eller klagomål till DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 januari 2022
Till toppen