Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tänk bort föräldraledigheten vid lönerevision

Arbetsgivare får inte behandla en arbetstagare sämre för att hen är, har varit eller kommer att vara föräldraledig. Det gäller bland annat vid lönerevision.

En mamma håller upp sin dotter mot kameran, fotografi.

I föräldraledighetslagen finns ett förbud mot att missgynna arbetstagare på grund av föräldraledighet. Förbudet gäller i princip i alla situationer som kan uppstå mellan en arbetsgivare och en arbetstagare, till exempel när det är dags för lönerevision i verksamheten.

Föräldraledighet ska inte påverka lönesättning eller löneutveckling
Föräldraledighet får inte leda till att en anställd halkar efter i lön i förhållande till sina kollegor. Det innebär att när det är dags för lönerevision ska du som arbetsgivare tänka bort föräldraledigheten och utgå från den anställdes prestation innan föräldraledigheten.

En föräldraledig arbetstagare ska alltså normalt ha samma allmänna löneutveckling och villkor under sin ledighet som när hen arbetar fullt ut enligt sin normala arbetstid.

Den föräldralediga ska inte tappa i lön i förhållande till arbetskamrater eller i förhållande till hur löneutvecklingen kan antas skulle ha varit om ledigheten inte tagits ut. Den som brukar få bra löneökningar vid till exempel årliga lönerevisioner ska kunna räkna med att lönesättningen sker på samma sätt även under ledigheten.

Du som arbetsgivare kan exempelvis inte ge ett så kallat normalpåslag, det vill säga lika för alla, till dem som är eller har varit föräldralediga under större delen av den period som omfattas av lönerevisionen.

Förbudet att missgynna föräldralediga gäller oavsett om förmånerna eller villkoren är reglerade i kollektivavtal, anställningsavtal eller är sådana som arbetsgivaren ensidigt bestämmer sig för att dela ut.

Vad räknas som föräldraledighet?

Förbudet mot missgynnanden som har samband med föräldraledighet gäller alla typer av föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen. Det kan handla om till exempel vård av ett barn som är sjukt (så kallad VAB) eller förkortad arbetstid som delledighet med eller utan föräldrapenning. Det spelar ingen roll om föräldraledigheten är på hel- eller deltid, eller hur lång eller kort föräldraledigheten är, har varit, eller kan tänkas bli.

Föräldraledighetslagen

I föräldraledighetslagen finns det så kallade missgynnandeförbudet. Det innebär att arbetsgivare inte får missgynna sina anställda eller arbetssökande som är, har varit eller kommer att vara föräldralediga.

Läs mer om vad som gäller vid föräldraledighet

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021
Till toppen