Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hovrätten: Inte klarlagt att personal följde efter familj

Göta hovrätt konstaterar att ord står mot ord beträffande frågan om butikspersonalen i en leksaksbutik i Linköping följde efter en barnfamilj med romsk etnisk tillhörighet. Hovrätten bedömer att bevisningen inte räcker för att sätta barnfamiljens version av händelseförloppet framför butikens version. Eftersom det därmed inte har visats att butiken har följt efter familjen, ändrar hovrätten tingsrättens dom.

Händelsen inträffade i Linköping i juni 2017. Enligt familjen hade de varit inne i en av två till varandra intilliggande butiker med samma ägare, och upptäckte redan då att personalen övervakade dem. När de sedan gick vidare till den andra butiken upplevde de att två personer ur personalen från den första butiken följde efter dem. Pappan bad personalen att sluta, men fick bland annat till svar att butikspersonalen kunde ringa till Securitas och låta väktare följa efter familjen i stället, och att det var helt upp till personalen att bestämma vem som skulle få handla där.

Butiken har å sin sida hävdat att pappan oprovocerat uppträdde aggressivt och att personalen innan dess inte hade lagt märke till familjen. Delar av händelsen har videofilmats av pappan men enligt hovrätten ger filmsekvensen inte stöd för att bevisa att familjen har förföljts i butiken. Enligt hovrätten kan det handla om ett missförstånd som möjligen kan vara grundat i att familjen ofta blir bemött sämre än andra när de besöker butiker och restauranger.

DO kommer nu bedöma om domen innehåller någon sådan fråga som gör att målet bör överklagas till Högsta domstolen.

PRO 2018/1

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021