Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO inleder tillsyn mot Skurups kommun

DO har beslutat inleda tillsyn mot Skurups kommun med anledning av det uppmärksammade fullmäktigebeslutet att inte tillåta bland annat olika former av slöja och huvudduk i kommunens grundskolor och förskolor. Syftet med tillsynen är att besvara om en tillämpning av kommunens beslut kan anses vara förenlig med diskrimineringslagen.

DO har tagit del av kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2019 där det bland annat framgår att huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har som syfte att dölja elever och personal inte ska vara tillåtet i Skurups kommuns förskolor och grundskolor, och att ärendet ska arbetas in i integrationsplanen som är under framtagande.

Mot bakgrund av uppgifterna har DO i dagarna skrivit till kommunen och begärt svar på ett antal frågor, bland annat hur kommunen i egenskap av arbetsgivare och utbildningsanordnare avser att tillämpa beslutet.

– DO anser att det är angeläget att klargöra om en tillämpning av beslutet är förenligt med diskrimineringslagen och därför inleder vi nu en vägledande tillsyn, säger Linnea Sigeman sektionschef på DO:s rättsenhet.
Kommunen har till den 14 april på sig att besvara DO:s begäran om yttrande.

Ärende: TIL 2020/5

Fakta

I arbetslivet är diskriminering, med några få undantag, förbjuden. Det framgår av 2 kap. 1-2 §§ diskrimineringslagen (2008:567).
Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Det framgår av 2 kap. 5 § diskrimineringslagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021