Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ett förhandsavgörande som kan medföra ett effektivare skydd mot diskriminering

DO vill att EU-domstolen prövar frågan om det verkligen är förenligt med EU-rättens skydd mot diskriminering att en domstol avslutar ett mål efter att ett företag godtar att betala yrkat belopp till den som upplever sig utsatt för diskriminering – utan att domstolen prövar om den utsatte har diskriminerats. Idag deltar våra representanter i den muntliga förhandlingen i Luxemburg.

DO menar att mannen i det aktuella ärendet har rätt till en rättslig prövning av diskrimineringsfrågan. Därför har vi överklagat tingsrättens dom till först hovrätten och sedan Högsta domstolen som på vårt initiativ begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Vi bedömer att frågeställningen har mycket stor betydelse för ett effektivt skydd mot diskriminering i Sverige och EU. I bästa fall kan det leda till en vägledande dom som påverkar rättspraxis inom hela EU.

Detta har hänt

Sommaren 2017 anmälde en man till DO att han utsatts för diskriminering som hade samband med hans etniska tillhörighet när han skulle resa med ett flygbolag.

Efter att ha utrett ärendet ansåg vi att det var fråga om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Diskrimineringen handlade om att flygbolaget på grund av mannens utseende sammankopplade honom med en främmande arabisk/muslimsk passagerare och att han därför tvingades genomgå en extra säkerhetskontroll.

Vi drev ärendet till domstol och tingsrätten beslutade att flygbolaget skulle betala den begärda diskrimineringsersättningen eftersom bolaget godtagit det. Utan att tingsrätten sakligt prövade diskrimineringsfrågan.

Flygbolaget erkände aldrig att de diskriminerat mannen.

Anledningen till att vi vill ha ett förhandsavgörande EU-domstolen rör intresset att få klarlagt att det finns en rätt till en prövning för den utsatte av om diskriminering har skett när svaranden inte erkänner diskriminering – men ändå medger att betala det begärda beloppet.

Vad är ett förhandsavgörande?

Ett förhandsavgörande innebär att en nationell domstol (i det här fallet Högsta domstolen) ställer en fråga till EU-domstolen om hur den ska tolka unionsrätten i något avseende som har betydelse för utgången i det mål som domstolen handlägger. Domen från EU-domstolen kallas för "förhandsavgörande" eftersom den nationella domstolen, som fortfarande är ensamt behörig i målet, inväntar förhandsavgörandet innan domstolen fortsätter förhandlingen och avgör målet.

Vill du veta mer så hittar du information på EU-domstolens webbplats. Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021