Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO stämmer Försäkringskassan efter avbruten provanställning

DO har lämnat in en stämningsansökan mot Försäkringskassan efter att myndigheten avbrutit en provanställning för en man som varit föräldraledig.

Det handlar om en man som anställdes våren 2019 av Försäkringskassan för en tillsvidareanställning med en inledande sex månaders provanställning. I anslutning till att anställningen inleddes meddelade mannen sin chef att han skulle komma att ta ut tio dagars föräldraledighet i samband med sin hustrus barnafödsel. Men efter att barnet var fött behövde mannen ta ut mer föräldraledighet vilket innebar att han bortsett från ett par dagar i början av juni inte återkom i tjänst under hela sommaren. I början av september fick han beskedet att provanställningen skulle komma att avbrytas med hänvisning till att det inte fanns ett tillräckligt underlag för att bedöma mannens prestationer.

– Rätten att inte missgynnas i samband med barnafödande och föräldraledighet är en viktig princip som det är särskilt angeläget att staten värnar och upprätthåller. Det gäller även i samband med en provanställning, säger Karin Ernfors processförare på DO.

Det blir nu upp till Arbetsdomstolen (AD) att ta ställning i frågan om Försäkringskassan missgynnat mannen i strid med lag.

Ärende PRO 2019/09

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 oktober 2021