Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Restaurang vägrade servera kvinna i rullstol

DO stämmer nu en restaurang i södra Stockholm för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Bakgrunden är att restaurangen nekade att servera vin till en kvinna som använder rullstol. Enligt DO har nekandet haft samband med kvinnans funktionsnedsättning.

Det var på eftermiddagen i mars 2018 som kvinnan besökte restaurangen i ett köpcentrum i södra Stockholm. Hon försökte beställa ett glas vin men fick enbart avvärjande handsignaler och huvudskakningar till svar. Efter att flera gånger ha försökt beställa utan framgång bad kvinnan att få tala med restaurangchefen. När hon ändå inte fick någon förklaring till att hon inte fick beställa lämnade hon restaurangen.

Till DO har restaurangens chef bekräftat att kvinnan har nekats att beställa alkohol, men har hävdat att det har berott på att restaurangen vid tillfället uppfattade att kvinnan var berusad. Andra uppgifter som har framkommit i DO:s utredning ger tydligt stöd för att kvinnan vid tillfället var nykter och inte heller uppfattades av andra som alkoholpåverkad. Därför framstår det inte som troligt att restaurangens företrädare kan ha uppfattat henne som så pass alkoholpåverkad att hon inte kunde serveras.

– DO anser därför att det finns skäl att anta att restaurangens agerande har haft samband med kvinnans funktionsnedsättning. Enligt den särskilda bevisregel som gäller i diskrimineringsmål måste restaurangen nu visa att man inte har diskriminerat kvinnan, säger Karin Ernfors processförare på DO.

DO yrkar på 30 000 kronor i diskrimineringsersättning för kvinnans räkning och det blir nu upp till Solna tingsrätt att ta ställning i frågan.

PRO 2019/8

Bakgrund

Enligt 2 kap. 12 § diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden för den som tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten.

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel funktionsnedsättning, 1 kap. 4 § 1 punkten DL.

Med funktionsnedsättning avses i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Att personer med funktionsnedsättning utsätts för diskriminering är ett återkommande problem, inte minst i restaurangmiljö. Många utsätts för ett bemötande som för individen påminner om ett omyndigförklarande. Det kan till exempel handla om att bli ifrågasatt om man är kapabel att fatta egna beslut eller att inte bli direkt tilltalad.

Svårigheterna har gjort att Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL, bland annat har lanserat en egen öl för att uppmärksamma problemet. (Läs mer om CP-ölet och uppföljaren Retard beer. Länk till annan webbplats.)

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 september 2021
Till toppen