Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

När blir en flört sexuella trakasserier?

En flört på jobbet kan vara spännande och välkommen - men den kan också vara sexuella trakasserier. Var går gränsen?

"Nu får man inte ens flörta på jobbet längre" är en invändning som dyker upp ibland. Det är inte sant - det går utmärkt att flörta på jobbet så länge alla inblandade är med på det. Skulle det däremot vara så att en person inte längre vill - då kan det vara sexuella trakasserier om flörten fortsätter.

– Det går oftast inte att säga "exakt här är det flört" och "exakt här blir det sexuella trakasserier", eftersom det är den enskilde som avgör var gränsen går. Det beteende som är önskat för en person kan vara oönskat för någon annan. Det är alltid den enskilde som avgör var gränsen går, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO som drivit många fall i domstol om just sexuella trakasserier.

Arbetsgivare ska arbeta förebyggande

Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Därför är det viktigt att den som blir eller har blivit trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet är ovälkommet. I vissa situationer kan dock kränkningen vara så uppenbar att inga påpekande krävs från den som känner sig trakasserad.

Det kan vara svårt att säga ifrån men då kan den utsatte ta hjälp av facket eller be någon kollega om stöd.

En arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier. Genom att arbetsgivare aktivt arbetar med att förebygga och förhindra sexuella trakasserier minskar risken att personer drabbas.

Tänk till innan det händer

Inför företagsfester och konferenser är det bra att arbetsgivaren tänker till lite extra. Speciellt om det serveras alkohol.

– Arbetsgivaren har även ett ansvar att utreda och åtgärda sexuella trakasserier även om de sker på till exempel en företagsfest, säger Anna Rosenmüller Nordlander.

Vill du veta mer om hur du förebygger sexuella trakasserier på din arbetsplats? Ladda ner vår broschyr som innehåller checklistor och nyttiga tips. Pdf, 337.2 kB. Du som arbetsgivare kan göra stor skillnad.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 september 2021