Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO deltar i Socionomdagarna

Att öka kännedomen om att diskrimineringslagen omfattar socialtjänstens verksamhet. Det är syftet med att DO deltar i årets Socionomdagar på Stockholmsmässan med start i morgon, onsdag. Vi arrangerar ett seminarium och ingår bland utställarna.

Vårt seminarium "Diskriminering i socialtjänsten" inleds av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation. Under seminariet kommer vi bland annat att ta upp vad diskriminering inom socialtjänsten kan innebära och ge konkreta exempel.

- Det är angeläget att förhindra risker för diskriminering inom socialtjänsten. De människor som har kontakt med socialtjänsten är redan i en utsatt situation och socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät, säger Sara Lundgren, utredare på DO.

Vi är på plats i vår monter under mässans båda dagar.

- Vi hoppas på många intressanta samtal om hur diskriminering inom socialtjänsten kan se ut och vad vi gemensamt kan göra åt det, säger Sara Lundgren.

Socionomdagarna är en årlig mässa för Sveriges socionomer. Syftet är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i olika frågor som rör socialt arbete. Socionomdagarna arrangeras av Akademikerförbundet SSR och Svensk chefsförening.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 september 2021