Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Träffa DO på MR-dagarna

Imorgon den 14 november startar MR-dagarna i Linköping Konsert och kongress. DO finns på plats under hela mässan och arrangerar flera seminarier.

Hur kan vi motverka diskriminering – på jobbet, i skolan, inom socialtjänsten och på bostadsmarknaden? Det är den övergripande frågeställningen för DO:s medverkan på årets MR-dagar.

I vårt seminarium "För en arbetsplats fri från diskriminering" deltar fack, arbetsgivare och intressereorganisationer och presenterar sina erfarenheter av arbetet med aktiva åtgärder. Bland annat medverkar Riksförbundet Attention, RFSL och fackförbundet Vision.

- Jag hoppas att seminariet ska kunna konkretisera vilken typ av utvecklingsarbete som är möjligt att genomföra på arbetsplatserna med stöd att reglerna, säger Eva Nikell, moderator och utredare på DO.

Seminariet "Skillnader i socialtjänsten – diskriminering?" syftar till att synliggöra de skillnader som har konstaterats mellan olika grupper när socialtjänsten ger insatser till barn och unga. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Barnombudsmannen, och Stockholm stad deltar och redovisar resultatet av de rapporter som visar på dessa skillnader.

DO håller även i två "miniseminarier" om hyresmarknaden respektive skolan. Tillgång till hyresbostad utan diskriminering - tar upp diskriminering på hyresmarknaden med fokus på när hyresvärdars kriterier kan vara diskriminerande. Diskriminering – vad ska skolan göra? handlar om skolans skyldigheter att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och vilken roll eleven har i det arbetet.

I DO:s monter G1 kan besökare under hela mässan möta medarbetare från DO för samtal och information, ta del av filmer, informationsmaterial, testa DO:s e-guide om aktiva åtgärder med mera.

MR-dagarna är Nordens största mötesplats om mänskliga rättigheter och samtlig årligen mellan 3 000 och 5 000 besökare. Syftet med MR-dagarna är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att få dem att komma högre på den politiska dagordningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 september 2021