Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering ledde till felbehandling

Västra Götalands läns landsting agerande i samband med att en man drabbades av en hjärnblödning innebar diskriminering, och följden blev att mannen inte fick den akutsjukvård han behövde inom tillräcklig tid. Nu stämmer DO landstinget för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Det var hösten 2017 som mannen under en fotbollsmatch krockade med en annan spelare. Initialt avböjde mannen vård, men följande dag började symptom på en allvarligare skada uppträda och ambulans tillkallades. När ambulanspersonalen anlände var mannen medvetslös.

I ambulansens journalanteckningar har ambulanssjuksköterskan skrivit att mannen "spelar medvetslös" och "kulturell svimning?" och hans tillstånd prioriterades ned. Bedömningen om spelad medvetslöshet skickades med till akutpersonalen som inte gjorde någon egen bedömning av mannens tillstånd. Resultatet blev att mannens akuta tillstånd inte behandlades tillräckligt snabbt. Idag är mannen avliden.

DO anser att utredningen i ärendet visar att dröjsmålet med att ge mannen vård har samband med mannens etniska tillhörighet. Agerandet är enligt DO en överträdelse av diskrimineringslagen och innefattar en allvarlig kränkning av mannens rätt till liv och värdighet enligt Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

DO kommer också att föra talan för mannens fru som DO anser har behandlats sämre än andra anhöriga skulle ha behandlats i samband med en liknande akut situation.

– Det här rör sig om en mycket allvarlig händelse med svåra konsekvenser. Det borde vara en självklarhet i vårt samhälle att kunna förlita sig på att vårdpersonal inte tar diskriminerande hänsyn, säger diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg.

Landstinget har i sin egen Lex Maria-anmälan-konstaterat att behandlingen av mannen har kunnat förklaras utifrån kulturella fördomar. Även IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har kritiserat sjukhuset.
Det blir tingsrätten som nu får avgöra om regionen överträtt diskrimineringsförbudet.

PRO 2109/7

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 september 2021