Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminerande kollektivavtalskrav uppställs fortfarande av bemanningsföretag

DO har beslutat att stämma ett bemanningsföretag för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Bakgrunden är ett krav i kollektivavtal att arbetssökande till tillfälligt extraarbete behöver ha annan huvudsaklig sysselsättning för att kunna få arbete. Följden är att personer med vissa funktionsnedsättningar som innebär nedsatt arbetsförmåga utesluts från arbete.

DO:s talan rör en kvinna som var intresserad av att söka tillfälligt extraarbete som programvärd/programvärdinna och som har en funktionsnedsättning som innebär en nedsatt arbetsförmåga och sjukersättning med 75 procent. Bemanningsföretaget som annonserade ut arbetet angav som krav för att komma ifråga för arbetet var att man hade en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 procent.

När kvinnan kontaktade bemanningsföretaget fick hon beskedet att sjukersättningen inte motsvarade kravet på annan huvudsaklig sysselsättning och att hon därför inte kunde komma ifråga för arbetet.

Arbetsdomstolen, AD, har i ett tidigare mål prövat frågan om ett krav på annan huvudsaklig sysselsättning kan leda till diskriminering. AD fann då att kravet var otillåtet eftersom det särskilt missgynnar personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. AD fann inte att kravet kunde rättfärdigas som lämpligt och nödvändigt i ljuset av de syften som kollektivavtalsparterna angett ligga till grund för kravet.

– Trots AD:s tydliga dom förekommer sådana här krav fortfarande i de centrala kollektivavtalen på bemanningsområdet. Det är bekymmersamt om parterna inte tar sitt ansvar för att se till att diskriminering inte sker, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

DO kommer samtidigt att för kvinnans räkning väcka talan mot kollektivavtalsparterna om att det kollektivavtal som har tillämpats av bolaget ska jämkas för att förhindra avtalets diskriminerande verkningar. DO kommer att yrka på sammanlagt 80 000 kronor i diskrimineringsersättning för kvinnans räkning och det blir nu upp till Arbetsdomstolen att ta ställning i frågan.

Ärendenummer PRO 2019/5 och PRO 2019/6.

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 september 2021