Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Informationssatsning om trakasserier

DO och Arbetsmiljöverket har fått ett regeringsuppdrag om att genomföra särskilda informationsinsatser för att höja arbetsgivares kunskaper om att motverka diskriminering, däribland trakasserier och sexuella trakasserier.

Förra året tog DO tillsammans med Arbetsmiljöverket fram en digital plattform med information till arbetsgivare och kraven på deras arbete att förebygga sexuella trakasserier på sina arbetsplatser. Både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivares förebyggande arbete när det gäller trakasserier. Den gemensamma plattformen syftar till att förklara vad arbetsgivare behöver göra för att följa de två lagarnas bestämmelser om att förhindra sexuella trakasserier samt vad arbetsgivaren ska göra om en arbetstagare ändå känner sig trakasserad. Plattformen finns både på vår och Arbetsmiljöverkets webbplats. Arbetet genomfördes också som en del i ett tidigare regeringsuppdrag.

Inom ramen för det nya uppdraget ska DO och Arbetsmiljöverket utveckla den digitala plattformen och sprida informationen så att fler arbetsgivare känner till kraven. Uppdraget innefattar också ett stöd till vårt löpande arbete med att informera arbetsgivare om diskrimineringslagen och deras skyldigheter att genomföra aktiva åtgärder för att motverka olika former av diskriminering.

Trakasserier och kränkande särbehandling

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Enligt lagen är trakasserier och sexuella trakasserier olika former av diskriminering.

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att uppnå god arbetsmiljö. Sexuella trakasserier kan vara en form av kränkande särbehandling som är reglerat med stöd av lagen

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 september 2021